काेरेन्टाइन्मा रहेका विरामीहरू निकाे भइ चेकजाँच पश्चात घर फर्कदैं ।